Co je to Pranic Healing neboli Pránické léčení?

Prána je staré slovo ze sanskrtu, které znamená životní síla, v Číně je nazývána Chi a v Japonsku Ki. Pránické léčení je revoluční a srozumitelný systém přírodních léčivých technik, které používají pránu pro léčení nemocí. Je to syntéza starověkých a esoterických metod, které byly znovuobjeveny, prozkoumány a testovány po několik dekád s prokázaným úspěchem. Je to velmi silná a účinná technika s okamžitým přínosem. Lidské tělo má úžasnou schopnost sebeléčení a sebeuzdravení. Pranic Healing podporuje tuto jeho schopnost tím, že pročišťuje a energetizuje energetický systém člověka, který prostupuje a ovlivňuje fyzické tělo. Pranic Healing je bezdotyková, otestovaná a propracovaná technika, která funguje na základě přírodních zákonů, které jsme se ve škole neučili. Pranic Healing je určeno k doplnění moderní medicíny. Nejedná se o náhradu lékaře ani moderní medicíny. Práničtí léčitelé nezasahují do léčby předepsané lékaři, nediagnostikují, ale používají lékařskou diagnózu jako základ pro léčení energií.

Co je to životní síla?

Jednoduše řečeno, je to energie! Všechna hmota ve vesmíru je v základu tvořena energií. Nehovoříme pouze o lidském těle, také naše myšlenky a pocity nejsou nic jiného, než formy energie. Věda říká, že energie nemůže být zničena, ale může být transformována. Když pochopíme, jak pracovat s energií, můžeme změnit svůj život transformací negativních energií v energie pozitivní, nemoc v uzdravení, přivést hojnost, dobré vztahy a radost do svého života.

Mistr Choa Kok Sui

Mistr Choa Kok Sui je zakladatelem současné formy léčení pránou a arhatické jógy. V knížce „Původ moderního pránického léčení a arhatické jógy“ popisuje, jak se za doprovodu svého učitele a svých přátel dopracoval k rozvoji tohoto systému, který má potenciál zvýšit blaho celého lidstva.

V mládí studoval a praktikoval různé formy meditací a léčení. Pod vedením svého duchovního učitele Mahaguruji Mei Linga pracoval desetiletí na výzkumu těchto přírodních zákonů, kterým podléhají všechny léčitelské techniky a školy duchovního rozvoje.

Jeho práci v oblasti pránického léčení a arhatické jógy proto charakterizuje mimořádná jasnost a konkrétnost. Mistr Choa má jedinečný talent proniknout do podstaty věci. Léčení ani duchovní rozvoj nejsou ničím novým, ale díky Mistru Choa Kok Sui můžeme poznávat a hluboce porozumět jejich základům i jejich odrazu v jiných léčitelských školách i ve všech světových náboženstvích, která pramení ze stejné pravědy. Zvlášť silnou stránkou Mistra Choa Kok Sui je pomáhat lidem v duchovním růstu, což je největší dar, který můžeme svým blízkým dát.

Mistr Choa Kok Sui založil manilský Institut for Inner Studies a dobročinnou nadaci World Pranic Healing Foundation Inc. Za svůj život napsal více než 20 knih, než dne 19. března 2007 opustil své tělo.

Share this Page