Základní Pránické Léčení

Během dvoudenního semináře „Základní pránické léčení“ (MCKS Basic Pranic Healing®) se naučíte všechny potřebné techniky, abyste mohli samostatně provádět Pranic Healing.

Na semináři probereme tyto základní přírodní zákony, které práci s energií umožňují: zákon samoléčení a zákon životní energie. Dále se budeme zabývat hlavními technikami Pranic Healing, tj. odstraňováním nečistých, použitých, nemocných a negativních energií, projekcí čisté životní energie pro vitalizaci klienta, skenováním (neboli vycítěním) energie aury, energetických center (čaker) a oblastí energetické nerovnováhy. 

Také prostudujeme lidskou energetickou soustavu, tj. auru a její energetická centra. Pranic Healing je pokročilá technika, která pracuje s více než sedmi čakrami.

Během semináře budete mít také dostatek příležitostí si tyto nové techniky důkladně procvičovat a osvojovat. Naučíte se pracovat podle tzv. protokolů, což jsou otestované postupy pro léčení nejrůznějších zdravotních obtíží. Po ukončení semináře budete umět pomoci svým blízkým, přátelům, sami sobě a naučíte se léčení na dálku. Na semináři se také věnujeme duchovnímu rozvoji, povíme si o meditaci Spojených srdcí ( Twin Hearts ) a také budeme tuto krásnou meditaci meditovat. Dozvíme se, jak pracuje zákon zákon karmy a jak je důležité budování charakteru.

Každý účastník obdrží po absolvování semináře certifikát vydaný manilským Institutem for Inner Studies, správcem Mistrova dědictví a celosvětovým garantem kvality seminářů školy Mistra Choa Kok Sui.

Požadavek: Žádný. Seminář je otevřený pro každého, kdo je starší 16ti let.

Na místě je k dostání kniha „Základy pránického léčení“, která obsahuje další důležité a zajímavé informace a všechny potřebné protokoly pro léčení. Cena 650,- Kč.

Share this Page