Posted on

MISTR CHOA KOK SUI: Velmi stručná duchovní (auto)biografie

(Poznámka na úvod: Při praktikování pokory se duchovní žáci vyhýbají nebo minimalizují používání termínů „já“ nebo „mě, mi“. Hovoří o sobě ve „třetí osobě“. To je důvod, proč o sobě mistr Choa Kok Sui hovoří jako o MCKS.)

I. Mládí MCKS

MCKS se fyzicky narodil 15. srpna 1952 (v Cebu na Filipínách – pozn. komp.). Má mnoho sourozenců. Jeho rodiče vlastnili několik firem. Byli pracovití, laskaví a velkorysí. Jeho otec byl protestant a svobodný ýzednář 32. stupně. Jeho matka vyznává buddhismus a je stoupenkyní Buddhy Kuan-jin. Dobrý přítel Jeho matky, kterému říkali „strýčku“, byl taoista. Strýček měl laskavé srdce, rád pomáhal ostatním a dobrovolně vykonával služby pro velký taoistický chrám.

MCKS studoval až do odchodu na univerzitu na římskokatolických školách. Již v útlém věku vykročil po duchovní cestě. Získal bakalářský titul z chemického inženýrství. Několik Jeho bratrů má vlastní podniky. MCKS částečně následoval rodinnou tradici a také začal obchodovat. Později MCKS Přirozeně přesunul pozornost ke Svému duchovnímu poslání.

…MCKS se již ve velmi mladém věku, okolo dvanácti let, velmi zajímal o paranormální a duchovní témata. Po mnoho let studoval jógu, psychické fenomény, mystiku, čínské čchi-kung (umění vytváření vnitřní síly), Rosekruciánské učení – starodávný mystický řád Rosae Crucis (AMORC), theozofii, učení Astara, Arcane School a další esoterické nauky…

Když bylo MCKS třináct let, během prvního ročníku střední školy, strávil celý rok prováděním vnitřní očisty a budováním svého charakteru. Pro uchazeče a žáky, kteří kráčejí po duchovní cestě, je rozvoj hodnot a vymýcení slabostí velmi důležitý. Naneštěstí jsou to také studenty nejvíce opomíjená cvičení. Bez rozvoje hodnot žák nikam nedojde. MCKS také začal praktikovat hathajógu, pránajamu a jednoduchou meditaci. Během těchto let si osvojil prostřednictvím vlastních zkušeností různé metody, jak může duše opustit tělo, když tělo spí, nebo když člověk medituje…

MCKS již v prvních letech dospělosti přečetl a prostudoval mnoho knih o léčení. Byly to knihy o léčení vírou, šamanském léčení a práce o léčení Kahuna od Maxe Freedom Longa a dalších. Studoval a experimentoval také s rosekruciánským léčením, psychickým léčením Amy Wallace a Billa Henkina, Yogi Ramachakra, Benjamina O. Bibba a Josepha J. Weeda a dalších. Studoval také magnetické léčení z knih Abbota George Burkeho a dalších a experimentoval s ním… Prostudoval mnoho knih o teozofii včetně „Etheric Double“ od A. E. Powella a „Esoteric Healing“ Alice Bailey.

MCKS experimentoval s různými léčebnými technikami na Svých přátelích, Své rodině, příbuzných a jejich přátelích. Léčení bylo v té době spíše uměním než vědou, protože koncepty, principy, techniky a metodiky buď neexistovaly, nebo nebyly jasné. Ve srovnání s běžnými lidmi a řadovými studenty ezoterických nauk se MCKS v mládí dal přirovnat k chodící encyklopedii ezoterických vědomostí a znalostí o léčení…

Krátce po dovršení dvaceti let byl MCKS představen příteli Své matky, který byl skutečným mistrem tai-či z Honkongu Tento člověk byl velmi pokorný přívětivý a laskavý… léčil pacienty pravidelně po mnoho let. Ukázalo se však, že mistr taj-či není schopen naučit další studenty, jak léčit. To proto, že pro vytvoření dostatečného množství vnitřní energie čchi potřebné pro pravidelné léčení dalších lidí je potřeba několika let pilného tréninku… MCKS krátce experimentoval s čínskou léčebnou metodou s použitím čchi-kung Považoval ji však za příliš vysilující, protože léčitel při ní předával svou vlastní vnitřní energii čchi, aby uzdravil jiné lidi…

Když byl MCKS hodně mladý, žil ve velmi bezpečném a chráněném prostředí. Kolem roku 1976 se přestěhoval do Makati City v oblesti hlavního města Manily, aby zde studoval obchodní managment. Jeho spolužáci pocházeli jak z Filipín, tak ze Spojených států amerických, Velké Británie a dalších zemí. Během studií poznal noční život a začal se stýkat se ženami. Bylo to poučné a zajímavé MCKS určitě nebyl žádný mnich a ani se jím nechtěl stát. Pouze se snažil být dobrým člověkem.

Později začal podnikat a byl nadále vystaven skutečnému světu, který byl velmi odlišný od jeho předchozího chráněného života. Jeho zkušenosti byly někdy zajímavé a někdy i nepříjemné Toto vše je součástí života a bylo součástí procesu dospívání duše… MCKS musel vynaložit úsilí a nějaký čas trvalo, než dokázal překonat jisté slabosti. Jedním z běžných problémů, kteří žáci zažívají, je neregulovaná přhnaná sexuální aktivita. To se může dít v důsledku puritánské výchovy…

Vnitřní očista a budování charakteru jsou nesmírně důležité. Bez důkladného vědomí budování charakteru postihne žáka duchovní selhání… Inkarnovaná duše je jako lotosový květ. Je zakořeněná v bahnité vodě. Lotosové poupě je také v bahnité vodě. Nakonec ale lotosový květ z bahnité vody vystoupí a rozvine se k obloze a ke slunci… Slunce symbolizuje Boha nebo Nejvyšší bytost – duše je přitažena k Bohu a dosáhne silnějšího spojení jednoty s Bohem.

…Díky Svému Velkému zájmu MCKS strávil více než osmnáct let výzkumem a studiem knih a literatury o ezoterických naukách. Navázal také úzkou spolupráci s jogíny, léčiteli, jasnovidci, praktikanty čínského čchi-kung a několika výjmečnými lidmi, kteří jsou v telepatickém kontaktu se svými duchovními vůdci (více viz. další část Mistrovy biografie – pozn. komp.)  MCKS a Jeho jasnovidní přátelé strávili několik let experimenty, aby ověřili účinnost a mechanismy léčebných technik, které jsou (dnes) běžně známé a používané léčiteli a studenty ezoterických nauk.

 

Dle knihy „ Původ moderního Pránického léčení a Arhatické jógy“ Mistra Choa Kok Sui (a Charlotte Anderson), česky vydané v překladu Elišky Gottfriedové nakl. Pragma v r 2010.

S úctou vybral Jan Vaňura – ku příležitosti 65. narozenin MCKS (15. 8. 2017)

(Příště pokračování: II. Učitelé MCKS)    

Posted on

O našem týmu

O našem týmu

KeshenKeshen Mathura zastupuje (spolu se svým dlouholetým spolupracovníkem Vivkem Joshim) práci Mistra Choa Kok Sui v Nizozemí a v Belgii. Vystudoval tradiční západní medicínu, nicméně v té něco postrádal. Co přesně to bylo, objevil až po svém prvním, tehdy ještě skeptickém, setkání s léčitelskými metodami. Výuka Mistra Choa Kok Sui mu následně umožnila spojit dohromady západní a východní myšlení. V současné době se již více než 17 let věnuje Pranic Healing.  Keshen učí různým prokročilým kurzům a je držitelem hlavní licence PH pro Českou republiku.  Zde najdete jeho stránky na Facebooku a tady jeho stránky Transform Your Life.

Eliška Gottfriedová vystudovala obchodní akademii a Pranic Healing se věnuje od roku 2008. Je vyškolenou pránickou léčitelkou . Pranic Healing si zamilovala pro jeho dostupnost pro všechny, srozumitelnost a pro hloubku, která se pod jeho jednoduchostí skrývá. Tady má své webové stránky Dotek Prany.

Zuzana Dudáčková se v PH intensivně vyškolila u amerického mistra Stephena Co. Po svém návratu do Česke republiky vyhledala a spojila jednotlivé malé skupiny praktiků PH a začala organizovat meditace a setkání s možností ošetřené PH. Současně mimo jiné i trenuje pokročilé absolventy PH, kteří chtějí ve svém bydlišti zahájit podobní večerní akce.

Jarka Veselá se učila Pranic Healing před 5 lety v Bhútánu, kde si plnila svůj sen a pracovala tam rok v mateřské školce a v Centru pránického léčení jako dobrovolník. Nyní kombinuje svoji praxi Pranic Healing s péčí o 2-letého syna na mateřské. Vystudovala ekologii v České republice a komunitní práci přes organizaci Future Generations v USA. Díky tomu studiu se dostala do různých míst po světě jako Indie, Nepál, Peru, USA a Bhútán, kde se učila od místních, jak si mohou pomoci sami z vlastních zdrojů. Tento záměr  ji provází celý život a také v pránickém léčení, které se může naučit vlastně každý.
V současnosti se podílí na rozšíření PH v Brně, kde organizuje pravidelná meditační a léčebná setkání.

Jan Vaňura vystudoval kulturologii na FFUK, poté pracoval jako sociální pracovník, a posléze převážně jako masér. Posledních 10 let žil převážně Mexiku, kde se zabýval jógou, meditací, přírodní medicínou a alternativními terapiemi. Od roku 2012 praktikuje též Pranic Healing, které studoval u různých učitelů v Mexiku, Kolumbii, USA i ČR. Před dvěma lety spolu s partnerkou založil a vedl léčitelské centrum v Mexico City, kde též pracoval jako masér a terapeut. V současnosti bydlí v Praze a věnuje se zejména thajským i jiným masážím a léčení pránou, a také se podílí na propagaci pranického léčení v ČR.

Renáta Kubisová pracuje v masérském studiu JantaR v Opavě. Kromě masáží se věnuje kraniosakrální biodynamice. K pranic healing se dostala díky své oblíbené práci s esenciálními oleji doTerra. Pranic healing oceňuje pro jeho jednoduchost, účinnost a zejména –  pro jeho důraz na čistotu, bezpečný duchovní růst a meditační praxi. V současnosti se podílí na rozšíření PH na Ostravsku, kde organizuje první pravidelná meditační a léčebná setkání.

Martin Eskinasi je vyškoleným instruktorem 1. a 2. stupně metody Mistra Choa Kok Sui pro Českou republiku a Slovensko. Kombinuje svou desetletou praxi Pranic Healing již přes deset let s prací v oblasti bytové politiky.  Martijn bydlí se svou českou manželkou nedaleko Amsterdamu a hovoří plynně česky.  Tady má své webové stránky.

Posted on

O Pranic Healing

Co je Pranic healing a jak Vám může pomoci v běžném životě?

Každý z nás zažívá šťastná i méně šťastná období. Život nám přináší nové okolnosti, nové výzvy. Někdy jsou pro nás zvládnutelné a jindy jsou to velmi těžké situace, kdy nám dochází energie a vše se nám zdá bezvýchodné, zatěžující, nespravedlivé a hlavně nad naše síly. V takových chvílích můžeme sáhnout po lécích na uklidnění nebo po alkoholu, abychom zapomněli, ale jakmile se vyspíme, vystřízlivíme nebo přestaneme užívat antidepresiva, naše pocity nás opět dostanou, to proto, že neodstraňujeme příčinu. To proto, že se sami neumíme uklidnit.

Pranic healing je neinvazivní, jednoduchá metoda, jak uzdravit své tělo i mysl. Ne, nejedná se o zázrak ani šamanský rituál, ale o obyčejnou harmonizaci naší energie, o její příliv zvenčí, o nastavení mechanismů, jak mít nepřetržitý přístup k dostatku energie, jak uklidnit svou mysl a pomoci svému tělu, pracovat tak jak má.

MCKSBlessBlue640x600Pranic Healing ve své současné podobě je dílem Mistra Choa Kok Sui, který věnoval desítky let systematickému  studiu starověkých i současných metod práce se životní energií , jako jsou například  Qigong, šamanismus, techniky pokročilé jógy, Reiki, Mesmerismus, teosofie a další.

Pranic healing Vám může pomoci v každodenních situacích.  Pomůže vám ulevit nebo odstranit bolest, nemoc, stres a deprese, únavu, anebo podpoří a upevní vaše zdraví.

Pranic healing není žádný zázračný způsob, který využívá  nadpřirozených schopností člověka, naopak, je to propracovaná, testovaná a praktická metoda na základě přírodních zákonů, kterou se může naučit každý. Jsme společenství lidí, které zajímá osobnostní rozvoj, relaxace, meditace a zdravý způsob života. Jsme otevřená společnost a bude nás těšit, když se stanete pravidelným členem našich sezení.

Pranic Healing je cesta, která vás povede ke spokojenějšímu a plnohodnotnějšímu životu. Keshen Mathura, senior instruktor Pranic Healing, vypráví a předvádí základy v rozhovoru s internetovou televizí Cesty k sobě.

Chcete osobně zažít Pranic Healing? Přijďte na naše večírky v Barevném světě, Studio K3, Karlovo nám 3, Praha 2.

Přijďte na zkušební ošetření pránou, připojte se k naší skupině pránických léčitelů a začněte měnit svůj život!

  • Meditace spojených srdcí a možnost ošetření  pránou,
  • Každé druhé úterý v 19.30 hod, za dobrovolný příspěvek.
  • Data najdete v kalendáři po pravé straně.
  • Kontakt: Zuzana 727 916 705 a Eliška 605 961 046.

Chcete se naučit Pranic Healing? Přihlaste se na základní kurz!

Škola Mistra Choa Kok Sui nabízí různé, většinou dvoudenní semináře. Seminář „Základy Pranic Healing“ Vás seznámí se základními postupy a principy práce sživotní energií podle Mistra Choa Kok Sui.  Data základních seminářů najdete v kalendáři po pravé straně.

Semináře „Pokročilého Pranic Healing“ se zabývají například prací se silnými barevnými energiemi a krystaly, a „Pránická Psychoterapie“ pak ošetřováním duševních problémů, jako jsou například stres, deprese, fobie a závislost. Dalšími tématickými okruhy pak jsou např. energetická „Pránická sebeobrana“, „Jóga pro chytrý mozek“ a duševní rozvoj skrze „Dosažení jednoty s vyšší duší“ a „Arhatickou jógu“.

Posted on

Přijďte na zkušební pránické ošetření

Jste ve stresu, trpíte depresí, máte zdravotní problémy?
Zajímáte se o meditování?
Zajímá vás práce s energií?

Srdečně vás zveme na naše pravidelná setkání, kde se dozvíte více o Meditaci spojených srdcí a Pranic Healing a kde můžete dostat zkušební pránické ošetření.

Naše setkání probíhá tak, že nejprve meditujeme tuto krásnou meditaci a pak provádíme pránické ošetření pro ty, kdo mají zájem.

Pranic Healing je bezdotyková technika k odstranění stresu, deprese, zlepšení fyzického zdraví. Je založená na přírodních zákonech, které jsme se ve škole neučili. Na našich setkáních máte možnost vyzkoušet efekt této starověké techniky pouze za dobrovolný příspěvek.

Jsme otevřená skupina a vítáme každého, kdo má zájem o meditování, techniky ke zlepšení zdraví a práci s energií.

Praha

  • Meditace spojených srdcí a možnost ošetření  pránou nabízíme ve dvou místech
  • každé druhé pondělí v 18.00 hod, každé druhé úterý v 19.30 hod, za dobrovolný příspěvek.
  • Data a místa najdete vždy v našem kalendáři.
  • Kontakt: Zuzana 727 916 705, Eliška 605 961 046, Jaroslav 602 488 283 , Zdeněk 721 549 060 .

Ostrava

Brno

Znojmo

Dále nabízíme osobní ošetření, na místě v rámcích našich kurzů v ČR nebo dokonce i na dálku.  Konzultace s ošetřením trvá přiblížně 45 minut. První je vždy za zaváděčí cenu 500 Kč. Dalši konzultace jsou dle dohody.

Kontaktujte nás telefonicky přes kontaktní formulář zde vedle.

Posted on

Meditace spojených srdcí

Ze všech metod, které vyučoval Mistr Choa Kok Sui, žádná nevyvolává tak velkou zkušenost osobního léčení a životní transformace jako Meditace spojených srdcí (Twin Hearts Meditation). Tato meditace je opravdovým klenotem. Pracuje na fyzické, mentální a duchovní úrovni tím, že otevírá srdeční čakru (emocionální srdce) a korunní čakru (duchovní srdce), což umožňuje sestup velkého množství božské energie do koruny.

Meditation-on-Twin-Hearts

Meditací vyprodukovaná prána podporuje i fyzické a duševní zdraví. Touto energií čistíme své čakry, ale také požehnáme zemi, lidstvu, našim zemím, domovům, přibuzným, kamarádům či kolegům. Při pravidelné meditaci o spojených srdcích určitě zaznamenáte klidnější hlavu, lepší vnímání, větší vnitřní harmonii a pozitivnější a úspěšnější život!

V našem kalendáři najdete místa a čas, kde se pravidelně scházíme a společně meditujeme tuto krásnou meditaci.

Po meditaci je možné dostat zkušební pránické ošetření  – Pranic Healing.

Posted on

Mistr Choa Kok Sui

MISTR CHOA KOK SUI

MCKSBlessBlue640x600Mistr Choa Kok Sui je zakladatelem současné formy léčení pránou a arhatické jógy. V knížce „Původ moderního pránického léčení a arhatické jógy“ popisuje, jak se za doprovodu svého učitele a svých přátel dopracoval k rozvoji tohoto systému, který má potenciál zvýšit blaho celého lidstva.

V mládí studoval a praktikoval různé formy meditace a léčení. Pod vedením svého učitele Mahagurujiho Mei-Ling pracoval desetiletí na výzkumu těchto přírodních zákonů, kterým podléhají všechny léčitelské techniky a školy duševního rozvoje. Přitom postupoval v souladu se svým vědeckým vzděláním chemického inženýra.

lawsofnatureJeho práci v oblasti Pránického léčení a arhatické jógy proto charakterizuje mimořádná jasnost a konkrétnost. Mistr Choa má jedinečný talent proniknout do podstaty věci. Léčení ani duševní rozvoj nejsou ničím novým, ale díky Mistovi Choa Kok Sui můžeme poznávat i hluboce porozumět jejich základům i jejich odrazu v jiných léčitelských školách i ve všech světových náboženstvích, která pramení ze stejné pravědy. Zvlášť silnou stránkou Mistra Choa Kok Sui je pomáhat lidem v růstu, což je největší dar, který můžeme svým blízkým dát.

Mistr Choa Kok Sui založil manilský Institut for Inner Studies a dobročinnou nadaci World Pranic Healing Foundation Inc. Za svůj život napsal více než 20 knížek, než dne 19. března 2007 opustil své tělo.