Mistr Choa Kok Sui

Mistr Choa Kok Sui je zakladatelem současné formy léčení pránou a arhatické jógy. V knížce „Původ moderního pránického léčení a arhatické jógy“ popisuje, jak se za doprovodu svého učitele a svých přátel dopracoval k rozvoji tohoto systému, který má potenciál zvýšit blaho celého lidstva.

V mládí studoval a praktikoval různé formy meditací a léčení. Pod vedením svého duchovního učitele Mahaguruji Mei Linga pracoval desetiletí na výzkumu těchto přírodních zákonů, kterým podléhají všechny léčitelské techniky a školy duchovního rozvoje.

Jeho práci v oblasti pránického léčení a arhatické jógy proto charakterizuje mimořádná jasnost a konkrétnost. Mistr Choa má jedinečný talent proniknout do podstaty věci. Léčení ani duchovní rozvoj nejsou ničím novým, ale díky Mistovi Choa Kok Sui můžeme poznávat a hluboce porozumět jejich základům i jejich odrazu v jiných léčitelských školách i ve všech světových náboženstvích, která pramení ze stejné pravědy. Zvlášť silnou stránkou Mistra Choa Kok Sui je pomáhat lidem v duchovním růstu, což je největší dar, který můžeme svým blízkým dát.

Mistr Choa Kok Sui založil manilský Institut for Inner Studies a dobročinnou nadaci World Pranic Healing Foundation Inc. Za svůj život napsal více než 20 knížek, než dne 19. března 2007 opustil své tělo.

Mistr Choa Kok Sui

MISTR CHOA KOK SUI

MCKSBlessBlue640x600Mistr Choa Kok Sui je zakladatelem současné formy léčení pránou a arhatické jógy. V knížce „Původ moderního pránického léčení a arhatické jógy“ popisuje, jak se za doprovodu svého učitele a svých přátel dopracoval k rozvoji tohoto systému, který má potenciál zvýšit blaho celého lidstva.

V mládí studoval a praktikoval různé formy meditace a léčení. Pod vedením svého učitele Mahagurujiho Mei-Ling pracoval desetiletí na výzkumu těchto přírodních zákonů, kterým podléhají všechny léčitelské techniky a školy duševního rozvoje. Přitom postupoval v souladu se svým vědeckým vzděláním chemického inženýra.

lawsofnatureJeho práci v oblasti Pránického léčení a arhatické jógy proto charakterizuje mimořádná jasnost a konkrétnost. Mistr Choa má jedinečný talent proniknout do podstaty věci. Léčení ani duševní rozvoj nejsou ničím novým, ale díky Mistovi Choa Kok Sui můžeme poznávat i hluboce porozumět jejich základům i jejich odrazu v jiných léčitelských školách i ve všech světových náboženstvích, která pramení ze stejné pravědy. Zvlášť silnou stránkou Mistra Choa Kok Sui je pomáhat lidem v růstu, což je největší dar, který můžeme svým blízkým dát.

Mistr Choa Kok Sui založil manilský Institut for Inner Studies a dobročinnou nadaci World Pranic Healing Foundation Inc. Za svůj život napsal více než 20 knížek, než dne 19. března 2007 opustil své tělo.