MISTR CHOA KOK SUI: Velmi stručná duchovní (auto)biografie

instruktor Martin/ 15 srpna, 2017/ O Pranic Healing

(Poznámka na úvod: Při praktikování pokory se duchovní žáci vyhýbají nebo minimalizují používání termínů „já“ nebo „mě, mi“. Hovoří o sobě ve „třetí osobě“. To je důvod, proč o sobě mistr Choa Kok Sui hovoří jako o MCKS.)

I. Mládí MCKS

MCKS se narodil 15. srpna 1952 v Cebu na Filipínách. Měl mnoho sourozenců. Jeho rodiče vlastnili několik firem. Byli pracovití, laskaví a velkorysí. Jeho otec byl protestant a svobodný zednář 32. stupně. Jeho matka vyznávala buddhismus a byla stoupenkyní Buddhy Kuan-Jin. Dobrý přítel jeho matky, kterému říkali „strýčku“, byl taoista. Strýček měl laskavé srdce, rád pomáhal ostatním a dobrovolně vykonával služby pro velký taoistický chrám.

MCKS studoval až do odchodu na univerzitu na římskokatolických školách. Již v útlém věku vykročil po duchovní cestě. Získal bakalářský titul z chemického inženýrství. Několik Jeho bratrů má vlastní podniky. MCKS částečně následoval rodinnou tradici a také začal obchodovat. Později MCKS přirozeně přesunul pozornost ke svému duchovnímu poslání.

MCKS se již ve velmi mladém věku dvanácti let velmi zajímal o paranormální a duchovní témata. Po mnoho let studoval jógu, psychické fenomény, mystiku, čínské čchi-kung (umění vytváření vnitřní síly), Rosekruciánské učení – starodávný mystický řád Rosae Crucis (AMORC), theozofii, učení Astara, Arcane School a další esoterické nauky…

Když bylo MCKS třináct let, během prvního ročníku střední školy strávil celý rok prováděním vnitřní očisty a budováním svého charakteru. Pro uchazeče a žáky, kteří kráčejí po duchovní cestě, je rozvoj hodnot a vymýcení slabostí velmi důležitý. Naneštěstí jsou to také studenty nejvíce opomíjená cvičení. Bez rozvoje hodnot žák nikam nedojde. MCKS také začal praktikovat hathajógu, pránajamu a jednoduchou meditaci. Během těchto let si osvojil prostřednictvím vlastních zkušeností různé metody, jak může duše opustit tělo, když tělo spí, nebo když člověk medituje.

MCKS již v prvních letech dospělosti přečetl a prostudoval mnoho knih o léčení. Byly to knihy o léčení vírou, šamanském léčení a práce o léčení Kahuna od Maxe Freedom Longa a dalších. Studoval a experimentoval také s rosekruciánským léčením, psychickým léčením Amy Wallace a Billa Henkina, Yogi Ramachakra, Benjamina O. Bibba a Josepha J. Weeda a dalších. Studoval také magnetické léčení z knih Abbota George Burkeho a dalších a experimentoval s ním… Prostudoval mnoho knih o teozofii včetně „Etheric Double“ od A. E. Powella a „Esoteric Healing“ Alice Bailey.

MCKS experimentoval s různými léčebnými technikami na Svých přátelích, Své rodině, příbuzných a jejich přátelích. Léčení bylo v té době spíše uměním než vědou, protože koncepty, principy, techniky a metodiky buď neexistovaly, nebo nebyly jasné. Ve srovnání s běžnými lidmi a řadovými studenty ezoterických nauk se MCKS v mládí dal přirovnat k chodící encyklopedii ezoterických vědomostí a znalostí o léčení…

Krátce po dovršení dvaceti let byl MCKS představen příteli Své matky, který byl skutečným mistrem tai-či z Honkongu Tento člověk byl velmi pokorný přívětivý a laskavý, léčil pacienty pravidelně po mnoho let. Ukázalo se však, že mistr taj-či není schopen naučit další studenty jak léčit. To proto, že pro vytvoření dostatečného množství vnitřní energie čchi potřebné pro pravidelné léčení dalších lidí je potřeba několika let pilného tréninku. MCKS krátce experimentoval s čínskou léčebnou metodou s použitím čchi-kung Považoval ji však za příliš vysilující, protože léčitel při ní předával svou vlastní vnitřní energii čchi, aby uzdravil jiné lidi.

Když byl MCKS hodně mladý, žil ve velmi bezpečném a chráněném prostředí. Kolem roku 1976 se přestěhoval do Makati City v oblasti hlavního města Manily, aby zde studoval obchodní management. Jeho spolužáci pocházeli jak z Filipín, tak ze Spojených států amerických, Velké Británie a dalších zemí. Během studií poznal noční život a začal se stýkat se ženami. Bylo to poučné a zajímavé, MCKS určitě nebyl žádný mnich a ani se jím nechtěl stát. Pouze se snažil být dobrým člověkem.

Později začal podnikat a byl nadále vystaven skutečnému světu, který byl velmi odlišný od jeho předchozího chráněného života. Jeho zkušenosti byly někdy zajímavé a někdy i nepříjemné Toto vše je součástí života a bylo součástí procesu dospívání duše. MCKS musel vynaložit úsilí a nějaký čas trvalo, než dokázal překonat jisté slabosti. Jedním z běžných problémů, kteří žáci zažívají, je neregulovaná přehnaná sexuální aktivita. To se může dít v důsledku puritánské výchovy.

Vnitřní očista a budování charakteru jsou nesmírně důležité. Bez důkladného vědomí budování charakteru postihne žáka duchovní selhání. Inkarnovaná duše je jako lotosový květ. Je zakořeněná v bahnité vodě. Lotosové poupě je také v bahnité vodě. Nakonec ale lotosový květ z bahnité vody vystoupí a rozvine se k obloze a ke slunci. Slunce symbolizuje Boha nebo Nejvyšší bytost – duše je přitažena k Bohu a dosáhne silnějšího spojení jednoty s Bohem.

Díky svému velkému zájmu o ezoteriku a duchovní učení MCKS strávil více než osmnáct let výzkumem a studiem literatury o ezoterických naukách. Navázal také úzkou spolupráci s jogíny, léčiteli, jasnovidci, praktikanty čínského čchi-kung a několika výjmečnými lidmi, kteří jsou v telepatickém kontaktu se svými duchovními vůdci. MCKS a Jeho jasnovidní přátelé strávili několik let experimenty, aby ověřili účinnost a mechanismy léčebných technik, které jsou (dnes) běžně známé a používané léčiteli a studenty ezoterických nauk.

Podle knihy „ Původ moderního Pránického léčení a Arhatické jógy“ Mistra Choa Kok Sui a Charlotte Anderson, česky vydané v překladu Elišky Gottfriedové nakl. Pragma v r 2010.

S úctou vybral Jan Vaňura – ku příležitosti 65. narozenin MCKS (15. 8. 2017)

Share this Post

About instruktor Martin

Martin Eskinasi je instruktorem 1. a 2. stupně metody Mistra Choa Kok Sui pro Českou republiku a Slovensko. Bydlí se svou českou manželkou v nizozemském Haagu a hovoří plynně česky.