Odstranila se velká boule

Ahoj Martine,

měla jsem takový zážitek s Pranic Healing: manžel byl na služebce v Namibii. Tam ho štipnul takový obrovský srseň a měl fakt velkou červenou bouli.   Tak jsem se dala do práce na dálku.  Boule se vyrážně změnšila…

Sofie

Úleva přišla okamžitě

Ahoj Martine,

moc děkuji za víkend plný silných a nových zážitků. Děkuji za všechny informace.

Praktikuji PH každý den. Hned první ráno po semináři jsem se necítila moc dobře. K mému údivu jsem měla pocit, že mám na zádech v oblasti solaru energetický hrb. Jakoby procházel skrz postel až na zem, jak jsem ležela na zádech. A to jsem nic nescanovala, prostě jsem to viděla :-)) Tak jsem se hned sama očistila, úleva přišla okamžitě! Dneska jsem to zopakovala, věnovat se sobě a PH hned ráno mi dělá hezký den! Jen tu rozcvičku si dělám jinou – cvičím už dvacet let taichi, tak si dávám před PH sestavu 108 pohybů.

Díky za vše,

Dana

Staňte se členem našeho spolku

Založili jsme spolek Pranic Healing Česká republika z.s. na podporu sířené PH v České republice.  Staňte se také členem našeho spolku! Pomáháte sířit světlo a  ziskáte tyto členské výhody:
 
  • Roční členský příspěvek činí pouze 500 Kč
  • Knížka Původy Pranic Healing a Arhatické jógy jako dárek
  • 10 procent sleva na ostatní knížky MCKS
  • Přístup na členské stránky, kde najdete: videa, forum
  • Měsíční on-line porada o PH a meditace
 • Zlevněná účast intenzivních tréninků

Po registraci zašlete přispěvek na číslo účtu 2201374657/2010.

Pranic Crystal Healing®

V kurzu Pranic Crystal Healing® se naučíte, jak využít sílu jednoho z drahocenných darů Matky Země – krystalů křišťálů a polo-drahokamů, které můžete využít k posílení své léčebné schopnosti, duchovnosti a prosperity.

Základní témata:

 • Jaké krystaly a kameny jsou vhodné pro různé účely.
 • Programování krystalů pro léčení.
 • Studium pěti faktorů, které určují skutečnou účinnost krystalu.
 • Zvýšení léčivé síly 200 krát nebo i vícekrát pomocí speciálních krystalů.
 • Čištění negativních emocí a nakažených energií z vaší aury rychle a snadno.
 • Použití barevných pranických energií barevných krystalů pro usnadnění rychlého léčení.
 • Vytváření osobních bariér a štítů proti možnému negativnímu vlivu pacientů a nakažených energií při léčení.
 • Posvěcení krystalů zesilující jejich účinnost o 1000 a více procent.
 • Posvěcení prstenů, přívěsků a šperků, aby přitahovaly dobré zdraví a prosperitu pro vás a vaše blízké.
 • Použití krystalů jako ochranných amuletů proti psychickým útokům.
 • Použití mocných prstenů a tajných znalostí mistrů léčitelů pro zvýšení léčivé moci a prosperity.
 • Použití speciálních kamenů jako je obsidián, k absorbování a odklonění psychického útoku.
 • Nevhodné krystaly nebo drahokamy, které vám mohou navodit finanční potíže nebo dokonce psychický útok.

Požadavek: Pránická psychoterapie (3. stupeň).

Nejbližší termíny

PRANICKÁ PSYCHICKÁ SEBEOBRANA (Pranic Psychic Self Defense®)

Pohybujeme se ve světě myšlenkových forem a emočních energií, a ne všechny jsou pro nás prospěšné. Ve skutečnosti jsme neustále bombardováni negativními a škodlivými energiemi. Pokud nejste před těmito znečišťovateli řádně chráněni, mohou vás nepříznivě ovlivňovat – duchovně, duševně, emociálně, fyzicky a finančně.

Na kurzu Pranické psychické sebeobrany (Pranic Psychic Self Defense®) se můžete naučit jak vědeckým způsobem využívat pranických energií k správné sebe-obraně, i energetické ochraně své rodiny, majetku a okolí. Pranická sebe-obrana vás naučí chránit sebe sama a své blízké před psychickými útoky, negativními úmysly, zlovolnými subjekty a energetickým znečištěním vůbec.


Základní témata:

 • Energetické uzavření aury, zabraňující vniknutí cizí energie.
 • Vícedimenzionální štíty pro ochranu duchovních, mentálních, emočních, éterických a fyzických úrovní.
 • Skenování síly a integrity štítů.
 •  Porozumění tomu, jak jsou spouštěny psychické útoky a jak se před nimi můžete chránit. Léčebná opatření na útoky, které již pronikly do vašich energetických polí.
 • Cvičení pokročilých psychických sebeobranných technik pro léčitele.
  Zdroje dostatečné energie pro váš energetický štít a kombinace energie s vizualizacemi.
 • Ochrana vašich osobních věcí, včetně finančních aktiv.
 • Umístění ochranné aury kolem vaší živnosti, aby byla zajištěna vaše prosperita.
 • Ochrana vašeho podnikání před závistivou konkurencí a jejími negativními vibracemi.
 • Zabezpečení vědomí vašich dětí od vlivu entit drogové závislosti a negativních programů vrstevníků.
 • Zkušenost vnitřního klidu uprostřed stresové práce nebo chaotického domácího prostředí.
 • Faktory způsobující „smůlu“ a možnost změnit ji na „štěstí“.
  Vytváření energetických psychických štítů účinných i v reálném světě „psychické války“.
 • Zastavení „psychických upírů“ před vyčerpáním vaší životní síly.
 • Použití posvěcených předmětů na obranu, posílení a pro štěstí.
 • Ochrana od andělů, mistrů a učitelů skrze starodávný rituál „Magické kruhy“.

Požadavek: Pránická psychoterapie (3.úroveň pránického léčení).

MISTR CHOA KOK SUI: Velmi stručná duchovní (auto)biografie

(Poznámka na úvod: Při praktikování pokory se duchovní žáci vyhýbají nebo minimalizují používání termínů „já“ nebo „mě, mi“. Hovoří o sobě ve „třetí osobě“. To je důvod, proč o sobě mistr Choa Kok Sui hovoří jako o MCKS.)

I. Mládí MCKS

MCKS se fyzicky narodil 15. srpna 1952 (v Cebu na Filipínách – pozn. komp.). Má mnoho sourozenců. Jeho rodiče vlastnili několik firem. Byli pracovití, laskaví a velkorysí. Jeho otec byl protestant a svobodný ýzednář 32. stupně. Jeho matka vyznává buddhismus a je stoupenkyní Buddhy Kuan-jin. Dobrý přítel Jeho matky, kterému říkali „strýčku“, byl taoista. Strýček měl laskavé srdce, rád pomáhal ostatním a dobrovolně vykonával služby pro velký taoistický chrám.

MCKS studoval až do odchodu na univerzitu na římskokatolických školách. Již v útlém věku vykročil po duchovní cestě. Získal bakalářský titul z chemického inženýrství. Několik Jeho bratrů má vlastní podniky. MCKS částečně následoval rodinnou tradici a také začal obchodovat. Později MCKS Přirozeně přesunul pozornost ke Svému duchovnímu poslání.

…MCKS se již ve velmi mladém věku, okolo dvanácti let, velmi zajímal o paranormální a duchovní témata. Po mnoho let studoval jógu, psychické fenomény, mystiku, čínské čchi-kung (umění vytváření vnitřní síly), Rosekruciánské učení – starodávný mystický řád Rosae Crucis (AMORC), theozofii, učení Astara, Arcane School a další esoterické nauky…

Když bylo MCKS třináct let, během prvního ročníku střední školy, strávil celý rok prováděním vnitřní očisty a budováním svého charakteru. Pro uchazeče a žáky, kteří kráčejí po duchovní cestě, je rozvoj hodnot a vymýcení slabostí velmi důležitý. Naneštěstí jsou to také studenty nejvíce opomíjená cvičení. Bez rozvoje hodnot žák nikam nedojde. MCKS také začal praktikovat hathajógu, pránajamu a jednoduchou meditaci. Během těchto let si osvojil prostřednictvím vlastních zkušeností různé metody, jak může duše opustit tělo, když tělo spí, nebo když člověk medituje…

MCKS již v prvních letech dospělosti přečetl a prostudoval mnoho knih o léčení. Byly to knihy o léčení vírou, šamanském léčení a práce o léčení Kahuna od Maxe Freedom Longa a dalších. Studoval a experimentoval také s rosekruciánským léčením, psychickým léčením Amy Wallace a Billa Henkina, Yogi Ramachakra, Benjamina O. Bibba a Josepha J. Weeda a dalších. Studoval také magnetické léčení z knih Abbota George Burkeho a dalších a experimentoval s ním… Prostudoval mnoho knih o teozofii včetně „Etheric Double“ od A. E. Powella a „Esoteric Healing“ Alice Bailey.

MCKS experimentoval s různými léčebnými technikami na Svých přátelích, Své rodině, příbuzných a jejich přátelích. Léčení bylo v té době spíše uměním než vědou, protože koncepty, principy, techniky a metodiky buď neexistovaly, nebo nebyly jasné. Ve srovnání s běžnými lidmi a řadovými studenty ezoterických nauk se MCKS v mládí dal přirovnat k chodící encyklopedii ezoterických vědomostí a znalostí o léčení…

Krátce po dovršení dvaceti let byl MCKS představen příteli Své matky, který byl skutečným mistrem tai-či z Honkongu Tento člověk byl velmi pokorný přívětivý a laskavý… léčil pacienty pravidelně po mnoho let. Ukázalo se však, že mistr taj-či není schopen naučit další studenty, jak léčit. To proto, že pro vytvoření dostatečného množství vnitřní energie čchi potřebné pro pravidelné léčení dalších lidí je potřeba několika let pilného tréninku… MCKS krátce experimentoval s čínskou léčebnou metodou s použitím čchi-kung Považoval ji však za příliš vysilující, protože léčitel při ní předával svou vlastní vnitřní energii čchi, aby uzdravil jiné lidi…

Když byl MCKS hodně mladý, žil ve velmi bezpečném a chráněném prostředí. Kolem roku 1976 se přestěhoval do Makati City v oblesti hlavního města Manily, aby zde studoval obchodní managment. Jeho spolužáci pocházeli jak z Filipín, tak ze Spojených států amerických, Velké Británie a dalších zemí. Během studií poznal noční život a začal se stýkat se ženami. Bylo to poučné a zajímavé MCKS určitě nebyl žádný mnich a ani se jím nechtěl stát. Pouze se snažil být dobrým člověkem.

Později začal podnikat a byl nadále vystaven skutečnému světu, který byl velmi odlišný od jeho předchozího chráněného života. Jeho zkušenosti byly někdy zajímavé a někdy i nepříjemné Toto vše je součástí života a bylo součástí procesu dospívání duše… MCKS musel vynaložit úsilí a nějaký čas trvalo, než dokázal překonat jisté slabosti. Jedním z běžných problémů, kteří žáci zažívají, je neregulovaná přhnaná sexuální aktivita. To se může dít v důsledku puritánské výchovy…

Vnitřní očista a budování charakteru jsou nesmírně důležité. Bez důkladného vědomí budování charakteru postihne žáka duchovní selhání… Inkarnovaná duše je jako lotosový květ. Je zakořeněná v bahnité vodě. Lotosové poupě je také v bahnité vodě. Nakonec ale lotosový květ z bahnité vody vystoupí a rozvine se k obloze a ke slunci… Slunce symbolizuje Boha nebo Nejvyšší bytost – duše je přitažena k Bohu a dosáhne silnějšího spojení jednoty s Bohem.

…Díky Svému Velkému zájmu MCKS strávil více než osmnáct let výzkumem a studiem knih a literatury o ezoterických naukách. Navázal také úzkou spolupráci s jogíny, léčiteli, jasnovidci, praktikanty čínského čchi-kung a několika výjmečnými lidmi, kteří jsou v telepatickém kontaktu se svými duchovními vůdci (více viz. další část Mistrovy biografie – pozn. komp.)  MCKS a Jeho jasnovidní přátelé strávili několik let experimenty, aby ověřili účinnost a mechanismy léčebných technik, které jsou (dnes) běžně známé a používané léčiteli a studenty ezoterických nauk.

 

Dle knihy „ Původ moderního Pránického léčení a Arhatické jógy“ Mistra Choa Kok Sui (a Charlotte Anderson), česky vydané v překladu Elišky Gottfriedové nakl. Pragma v r 2010.

S úctou vybral Jan Vaňura – ku příležitosti 65. narozenin MCKS (15. 8. 2017)

(Příště pokračování: II. Učitelé MCKS)