Plánované kurzy

Základní Pránické Léčení

Pokročilé Pránické Léčení

Popis: Pokročilé Pránické Léčení je specializovaný seminář pro ty, kteří chtějí prohloubit své léčitelské znalosti a možnosti. Na semináři se naučíme pracovat s barevnými typy životní energie za účelem účinnějšího, rychlejšího a hlubšího ošetření. Barevná prána má mnohem specifičtější účinky na auru a na čakry.
Lze si koupit na místě knihu Pokročilé Pránické Léčení za 610,- Kč.
Požadavek: Základní Pránické Léčení

Pránická Psychoterapie

Popis: Pránická Psychoterapie pomáhá při prevenci, zmírnění a léčbě psychických onemocnění. Můžeme ji použít jako prostředek k nápravě úzkostí a stresu, nebo problémy s depresí, alkoholismem, drogovou závislostí a na další psychická onemocnění. Příčiny mnoha fyzických problémů jsou často psychického původu, a odstranění emočních a mentálních bloků tak může značně zlepšit celkové zdraví.
Požadavek: Pokročilé Pránické Léčení

Pránické Léčení Krystalem

Popis: V kurzu Pranic Crystal Healing® se naučíte, jak využít sílu jednoho z drahocenných darů Matky Země – krystalů křišťálů a polo-drahokamů, které můžete využít k posílení své léčebné schopnosti, duchovnosti a prosperity.
Požadavek: Pránická Psychoterapie

Pránická Sebeobrana

Popis: Na kurzu Pranické psychické sebeobrany (Pranic Psychic Self Defense®) se naučíme jak vědeckým způsobem využívat pranických energií k správné sebe-obraně i energetické ochraně své rodiny, majetku a okolí. Pranická sebe-obrana nás naučí chránit sebe sama a své blízké před psychickými útoky, negativními úmysly, zlovolnými subjekty a energetickým znečištěním vůbec.
Požadavek: Pránická Psychoterapie

Informace Zuzana Dudáčková, mob.: +420 727 916 705

Share this Page