Pránická Psychoterapie

Pránická Psychoterapie (MCKS Pranic Psychotherapy®) je aplikací pránického léčení pro prevenci, zmírnění a léčbu psychických onemocnění. Můžeme ji použít jako prostředek k nápravě úzkostí a stresu, nebo problémy s depresí, závislostí na alkoholu, kouření, sladkostech a přejídání, a na nejrůznější další psychická onemocnění. Příčiny mnoha fyzických problémů jsou často psychického původu, a odstranění emočních a mentálních bloků tak může značně zlepšit celkové zdraví.

Psychologická onemocnění jsou v podstatě důsledkem hromadění negativních myšlenek, emocí a traumatických zážitků, které jsou uloženy v auře a čakrách. Uvolnění takových energií obvykle vyžaduje měsíce či roky tradiční psychoterapie, než může být dosaženo zlepšení, zatímco pomocí technik pránické psychoterapie mohou být tyto energie bezpečně a rychle odstraněny. 

Stejné principy a techniky mohou být použity i ke zlepšení partnerských a rodinných vztahů. Ve výsledku dojde k harmonizaci vztahů, pozitivnímu myšlení a lepšímu sebevědomí.

Některé z přínosů semináře Pránická Psychoterapie:

 • Poznáte psychologické funkce hlavních čaker
 • Pochopíte, jak myšlenky a emoce ovlivňují naše chování
 • Dozvíte se, jak odstranit a rozložit negativní či nezdravé myšlenky a energie
 • Naučíte se posuzovat čakry jejich snímáním (tzv. skenováním) z hlediska negativních myšlenek, 
přesvědčení, elementálů (negativních entit), traumat
 • Naučíte se energetizující techniky pro emocionální a psychické ošetření
 • Dokážete energeticky aktivovat a tlumit čakry pro udržení emocionální rovnováhy
 • Procvičíte si postup pro sebeléčení na podrážděnost, stres, smutek a úzkost
 • Dozvíte se o specializovaných technikách na léčení složitějsích emocionálních stavů, 
jako jsou deprese, závislosti všeho druhu, traumata
 • Jak zlepšit vztahy se svým partnerem, rodinou, přáteli a spolupracovníky
 • Naučíte se techniku, jak ochránit své čakry před negativními vlivy okolního prostředí 
a před psychickými útoky
 • Naučíte se techniku pro transmutaci energie pro lepší rozvoj mozku a horních čaker
 • Provedete hlubší čištění negativních a poraženeckých programů z dětství
 • Zlepšíte si sebevědomí
 • Pro usnadnění léčení provedete meditaci spojených srdcí s psychologickým léčením

Požadavek: Pokročilé pránické léčení (2. úroveň)

Na místě je ke koupi kniha „Pránická psychoterapie“, která obsahuje další důležité a zajímavé informace a všechny potřebné protokoly pro léčení. Cena 500,- Kč.

Share this Page