Pránická Sebeobrana (20. a 21.11.2021)

4.200

Instruktor Keshen
Report Abuse
Kategorie:

Popis

Na kurzu Pranické psychické sebeobrany (Pranic Psychic Self Defense®) se naučíme jak vědeckým způsobem využívat pranických energií k správné sebe-obraně i energetické ochraně své rodiny, majetku a okolí. Pranická sebe-obrana nás naučí chránit sebe sama a své blízké před psychickými útoky, negativními úmysly, zlovolnými subjekty a energetickým znečištěním vůbec.

Základní témata:

 • Energetické uzavření aury, zabraňující vniknutí cizí energie.
 • Vícedimenzionální štíty pro ochranu duchovních, mentálních, emočních, éterických a fyzických úrovní.
 • Skenování síly a integrity štítů.
 •  Porozumění tomu, jak jsou spouštěny psychické útoky a jak se před nimi můžete chránit. Léčebná opatření na útoky, které již pronikly do vašich energetických polí.
 • Cvičení pokročilých psychických sebeobranných technik pro léčitele.
  Zdroje dostatečné energie pro váš energetický štít a kombinace energie s vizualizacemi.
 • Ochrana vašich osobních věcí, včetně finančních aktiv.
 • Umístění ochranné aury kolem vaší živnosti, aby byla zajištěna vaše prosperita.
 • Ochrana vašeho podnikání před závistivou konkurencí a jejími negativními vibracemi.
 • Zabezpečení vědomí vašich dětí od vlivu entit drogové závislosti a negativních programů vrstevníků.
 • Zkušenost vnitřního klidu uprostřed stresové práce nebo chaotického domácího prostředí.
 • Faktory způsobující „smůlu“ a možnost změnit ji na „štěstí“.
  Vytváření energetických psychických štítů účinných i v reálném světě „psychické války“.
 • Zastavení „psychických upírů“ před vyčerpáním vaší životní síly.
 • Použití posvěcených předmětů na obranu, posílení a pro štěstí.
 • Ochrana od andělů, mistrů a učitelů skrze starodávný rituál „Magické kruhy“.

Požadavek: Pránická psychoterapie (3.úroveň pránického léčení).

Questions and Answers

You are not logged in

Momentálně není k dispozici.