MCKS Arhatická jóga®: Úroveň 1

„Existuje několik duchovních nebo jogínských systémů aktivace čaker a probuzení kundalini energie. Arhatická meditace je jedním ze systémů, který systematicky, bezpečně a rychle aktivuje čakry a probouzí kundaliní energii.“

~ Citát Mistra Choa Kok Sui

Syntéza jógy
ARHATICKÁ JÓGA pochází ze slova „Arhat“, což znamená Ctihodný/Hodnotný (The Worthy One). Systém arhatické jógy byl dán Mistru Choa Kok Sui od jeho učitele Mahaguruji Mei Linga. Jeho počátky pocházejí z Číny, Indie a Tibetu. Arhatická jóga, také nazývaná „Syntéza jógy“ nebo na vyšších úrovních, „Jóga syntézy“, je navržena tak, aby pomohla praktikujícímu vyvinout se na úroveň Arhata.

Slovo „yoga“ pochází ze sanskrtského kořene „yug“, což znamená spojit nebo propojit. Jóga je tedy termín daný jakékoli technice, která nám pomáhá spojit se s božstvím.

V Arhatické józe Velmistr Choa Kok Sui úspěšně syntetizoval a integroval podstatu a síly 7 jóg a vytvořil tak jeden z nejsilnějších a nejrychlejších způsobů duchovní evoluce. Jedná se o Radža jógu, Karma jógu, Laya jógu nebo Kundalini jógu, Jnana jógu, Bhakti jógu, Mantra jógu a zjednodušenou Hatha jógu. Cílem Bhakti jógy je dosáhnout tohoto spojení prostřednictvím lásky a oddanosti; Karma jóga to dělá prostřednictvím služby, Jnana jóga se zaměřuje na spojení prostřednictvím znalostí, zatímco Radža jóga pracuje na spojení prostřednictvím meditace.

Arhatická jóga první úrovně je založena na následujících principech:

  • Každá čakra má duchovní a psychologickou funkci.
  • Každá vyšší čakra má nižší odpovídající čakru.
  • Nejprve musí být aktivována vyšší čakra, než se aktivuje nižší čakra.
  • Účelem toho je, že vyšší čakra s vyšší duchovní a psychologickou funkcí musí ovládat nižší čakru s nižší psychologickou funkcí, stejně jako vedoucí musí řídit pracovníky.
  • Pokud jsou nižší čakry aktivovány jako první před vyššími čakrami, vyšší čakry nebudou schopny ovládat nižší přirozenost osoby.
  • Tato duchovní technika je velmi odlišná od technik praktikovaných v Indii, kde aktivace začíná od spodních čaker až po horní čakry. V arhatické józe se nejprve aktivují vyšší čakry, poté odpovídající nižší čakry.
  • Velmi důležitý je princip aktivace nejprve vyšších čaker místo čaker nižších. Pokud se tohoto pokynu neřídí, mohou se duchovní učedníci setkat s vážnými problémy. Slabosti žáka se zvětší a duchovní aspirant místo duchovního pokroku ustoupí zpět.
  • To je důvod, proč v dávných dobách guru trval na tom, aby student podstoupil mnoho let vnitřní očisty nebo budování charakteru, než se naučil meditovat.

Předpoklad zúčastněných seminářů:

  • Arhatická jóga: Přípravná úrovoveň

Zdroj: ThePranicHealers.com

Share this Page