Arhatická jóga přípravný stupeň

Spolek Pranic Healing ČR/ 2 června, 2017/ Semináře

Arhatická jóga je vysoce účinný duchovní systém, který má původ v Číně, Indii a Tibetu, a který člověku umožňuje rychlý duchovní vývoj. Slovo „arhat“ pochází z budhistické tradice, a vyjadřuje vysoce vyvinutou bytost. „Jóga“ znamená jednotu s vesmírným vědomím.

Arhatic-Yoga
Kromě toho, že se jedná o pokročilou techniku, Arhatická jóga slučuje a sjednocuje všechny druhy jógy (Radža jóga, Karma jóga, Lája/Kundalini jóga, Džnána jóga, Bhakti jóga, Mantra jóga a zjednodušená Hatha jóga).

Nejprve se provádí pročišťování fyzického, éterického, astrálního a mentálního těla. Bez této „očisty“ by totiž žádné duchovní cvičení nebylo bezpečné. Pak se učí techniky aktivace čaker a přivedení více duchovní energie, aby se mohl zlepšit kontakt s Vyšší duší. Bezpečným probuzením energie kundalini se zvýší intuice, léčivá síla a charisma. Tato technika je praktikována pokročilými jogíny, a na vyšších úrovních Arhatické jógy je pak základem pro vytvoření vytouženého „zlatého těla“.

Některé z přínosů semináře Arhatická jóga:

  • Naučíte se používat účinné techniky k pročištění svých myšlenek a emocí, a také k vybudování lepšího charakteru
  • Dozvíte se o 5 pilířích arhatické jógy, a jak mohou pomoci k vyváženému a bezpečnému duchovnímu rozvoji
  • Zvýšíte osobní magnetismus, sílu léčit a ostatní schopnosti tím, že se zvětší velikost a síla vaší aury a čaker
  • Naučíte se speciální meditaci, která umožňuje cirkulaci duchovní energie skrze meridiány zvanými „mikrokosmický orbit.“ Cirkulace duchovní energie pomáhá odstranit tzv. „stará semínka“, zadržované emoce a ztuhlé negativní myšlenkové vzory.
  • Dozvíte se, co jsou kundalini syndromy a jaké jsou prostředky k jejich nápravě
  • a mnohem více …

Arhatická jóga je určena pro ty, kteří mají zájem o bezpečný a rychlý duchovní rozvoj. Zahrnuje vše, co potřebujete vědět pro svůj duchovní vývoj, a také snadné, bezpečné, ale vysoce výkonné techniky k jeho urychlení.

Seminář povede Mistr Hector Ramos.
Mistr Hector Ramos, se narodil na Filipínách a 20 let studoval u Mistra Choa Kok Sui, zakladatele moderního léčebného léčení v pranice a arhatické jógy.

Jako jeden z nejvýznamnějších instruktorů na světě se Master Hector podílí na šíření Pranic Healing a vyšších učení Master Choa Kok Sui na Filipínách, Indii, Evropě, Austrálii, částech Asie a Spojených státech.

Mistr Hector je známý svou vřelostí, lehkostí, humorem, mystikou a dodržováním vysokých a čistých standardů učení.

Po celá léta byl Acharya – duchovní mentor – pověřený PH misí v Indii a Ahratic Yoga Ashramu v Indii, který založil Mistr Choa Kok Sui pro své studenty. Tam vedl vzdělávací programy pro učitele, meditace, studijní skupiny a sezení hatha jógy. Mistr Hector je nyní pověřen misí Pranic Healing v Evropě a pravidelně cestuje i do jiných částí světa.

Požadavek: Pránická psychoterapie 
Cena: 6500,- Kč (cena se může změnit)

Share this Post