Dosažení Jednoty s Vyšší Duší

Spolek Pranic Healing ČR/ 2 června, 2017/ Semináře

Pokud jste někdy přemýšleli o Bohu, životě a existenci, rozhodně vás už napadly otázky, jako „Kdo jsem?“, „Odkud jsem přišel?“, „Jaký je účel mého života?“ a „Kam půjdu po smrti?“. Abychom  dokázali zodpovědět výše uvedené otázky, musíme dosáhnout určité míry realizace duše.


Realizace duše je ve skutečnosti složitým jevem, protože existují různé stupně realizace duše od intelektuálního porozumění, že nejsme pouze tělem, ale i duší, až ke skutečnému prožívání jednoty s Bohem. Jakmile  praktikant dosáhne poslední úrovně realizace, může doslova říci: „Já a můj otec jsou jedním“. Nicméně dosažení tohoto stupně vyžaduje léta praxe, meditace, očisty a budování charakteru.

Seminář Dosažení jednoty s Vyšší Duší je určen těm, kteří mají zájem o duchovní cestu a o zrychlení evolučního procesu duše. Cílem semináře a praxe  je  upevnit spojení Vtělené duše (často nazývané osobnost nebo nižší já) s Vyšší Duší (Vyšší Já). Toto je také známé jako realizace duše.

Některé z přínosů semináře Dosažení jednoty s Vyšší Duší:

  • Objevíte pravou podstatu své duše a její pouti věčnými inkarnacemi
  • Objevíte tajemství 3 stříbrných pout a Modré perly, lékařského kaducea a jak se 
vztahuje k bezpečnému probuzení Kundalini Shakti.
  • Naučíte se uvolnit starou emocionální zátěž a vytvořit pozitivní změny pro lepší vztah 
se svým partnerem, rodinou, přáteli a spolupracovníky
  • Získáte schopnost zažít klid a ticho i uprostřed rušné a chaotické situace
  • Naučíte se používat slova moci (mantry) k rychlému dosažení vnitřního klidu
  • Budete schopni ovládat do určité míry svoji mysl
  • Zvýšíte velikost svého duchovního pouta a dosáhnete silnějšího spojení se svou 
Vyšší Duší
  • Dozvíte se přesné umístění 12. čakry a její funkce
  • Učení Meditace spojených srdcí pro mír a osvícení a Meditace pro duši.

Seminář je otevřený pro každého, kdo je starší 16ti let.

Nejbližší termíny

Share this Post