RADA SPOLKU

Zuzana Dudáčková (předseda)
se seznámila s Pranic Healing v roce 2009 při svém dlouhodobém pobytu ve Spojených státech. Hned po absolvování základního kurzu Pranic Healing začala pravidelně léčit svou rodinu a přátele. V rychlém sledu absolvovala další pokročilé kurzy Pranic Healing a kurz Arhatické jógy pod vedením zkušených instruktorů a Mistra Stephena Co. Po návratu do Čech se intenzivně věnuje rozšiřování PH v České republice. Zakládá meditační skupiny, organizuje meditační setkání a propagaci Pranic Healing se záměrem představit a zpřístupnit lidem pokročilé techniky práce s energií a duchovní učení.

Zdeněk Vinduška
je instruktorem Základního Pránického Léčení. Pránickému Léčení se věnuje od poloviny roku 2017, velice ho uchvátil tento systém léčení a úplně mu změnil život. V Pránickém Léčení našel svůj smysl života a také absolvoval všechny dostupné semináře v České republice a je praktikantem Arhatické jógy. Po dvou letech praktikování pránického léčení se rozhodl stát se instruktorem a šířit nejen meditaci spojených srdcí, ale i systém léčení jako takový. Dále je vášnivý sportovec, věnuje se kalistenice a cvičení přes 12 let, hraje na několik hudebních nástrojů a snaží se být dobrým vzorem pro ostatní v mnoha aspektech života.

KONTROLNÍ KOMISE

Martin Eskinasi 
je aktivním pránickým léčitelem  již více než šestnáct let. Je certifikovaným instruktorem Pranic Healing pro Českou republiku a Slovensko, učí kurzy Základního a Pokročilého pránické léčení. Na jeho kurzy se můžete zaregistrovat zde nebo přes jeho osobní stránky Pranafysica. Studoval v Praze, naučil se česky a našel si tu českou manželku. Žije se svou rodinou v nizozemském Haagu a pracuje v oblasti bytové politiky.

Marcela Neumanová
je dlouhodobý člen Pranic Healing, s léčením a pravidelnými meditacemi spojených srdcí začala v roce 2011. Absolvovala všechny semináře Pranic Healing včetně semináře Arhatické jógy, které jsou dostupné v Čechách (některé jsou zatím dostupné pouze v zahraničí). Podílí na organizaci seminářů Pranic Healing v České republice a pro spolek Pranic HealingČR pracuje jako účetní a poradce. Od roku 2017 působí také jako lektor Čchi-kungu.

 

Josef Helmich 
Je úspěšným pránickým léčitelem a instruktorem Základního pránického léčení. S pečlivostí studuje ezoterické nauky a různé léčebné techniky. Žije v Praze, vede meditace a léčebná setkání. S nadšením přivádí nové zájemce o práci s energií do naší rodiny pránických léčitelů.

DOZORČÍ KOMISE

Keshen Mathura 
zastupuje spolu se svým dlouholetým spolupracovníkem Vivkem Joshim práci Mistra Choa Kok Sui v Nizozemí a v Belgii. Vystudoval tradiční západní medicínu, nicméně v té něco postrádal. Co přesně to bylo objevil až po svém prvním, tehdy ještě skeptickém setkání s léčitelskými metodami Pranic Healing. Výuka Mistra Choa Kok Sui mu následně umožnila spojit dohromady západní a východní myšlení. V současné době se již více než 25 let věnuje Pranic Healing, je senior instruktor Pranic Healing a učí pokročilé kursy v Holandsku, Belgii, Slovinsku a v České a Slovenské republice. Je držitelem hlavní licence Pranic Healing pro Českou republiku.  Do Čech přijíždí pravidelně, učí pokročilé kursy a obětavě pomáhá v rozvoji absolventům seminářů. Jeho semináře jsou v angličtině s českým překladem. Zde najdete jeho stránky na Facebooku a jeho stránky Transform Your Life.

Share this Page